Wij hebben een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van dit behandelprogramma bij adolescenten met ADHD uitgevoerd. Er zijn 185 adolescenten behandeld door meer dan zestig getrainde behandelaren. De adolescenten werden gerandomiseerd over ofwel dit behandelprogramma Zelf Plannen ofwel de controleconditie waarbij ze geen planningsvaardigheden kregen aangeleerd (Zelf Oplossingen Bedenken).

Voorafgaand aan de behandeling, na afloop van de behandeling en drie maanden na afloop van de behandeling  en een jaar na afloop van de behandeling werden metingen gedaan om het effect van de behandelingen in kaart te kunnen brengen.

Er werd op vijf verschillende domeinen gemeten:

  1. ADHD en planningsvaardigheden gerapporteerd door ouders,
  2. Planning gemeten met neuropsychologische taken,
  3. Comorbiditeit,
  4. School, huiswerk en ruzie thuis, en
  5. ADHD en planningsvaardigheden gerapporteerd door de docent.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de behandeling een positief effect heeft op al deze domeinen. Bovendien zien wij dat er een grote interesse is voor een dergelijke training vanuit ggz-instellingen, de ouders van adolescenten met ADHD en de adolescenten met ADHD zelf.
Het aantal adolescenten dat de behandeling niet afrondt is heel laag, slechts 5 %. Dit is een groot contrast met de hoge uitval die bij gezinnen van adolescenten met ADHD bekend is.

Bianca Boyer promoveert 15 april 2016 op dit onderzoek.