Zelf plannen
Hier kunt u de trainershandleiding bestellen.

De trainershandleiding beschrijft de theoretische achtergronden en onderzoeksbevindingen van de training, alvorens uitgebreid aandacht te besteden aan motiverende gespreksvoering binnen het protocol. De algehele motiverende houding van de trainer is een belangrijke voorspeller voor het succes van de training.

Vervolgens wordt er per sessie gedetailleerd beschreven hoe elke sessie verloopt (parallel aan het werkboek). Hierbij worden valkuilen genoemd en tips aangereikt.

Ten slotte staat er ook beschreven hoe de oudersessies vorm gegeven kunnen worden om ouders actief te betrekken bij de training, waarbij rekening gehouden wordt met de behoefte aan autonomie van de adolescenten en de controle die ouders nog willen uitoefenen.

Met behulp van deze trainershandleiding kan iedere behandelaar die ervaring heeft met deze doelgroep direct aan de slag. Voor degenen die behoefte hebben aan extra oefening en voorbeelden, worden er diverse workshops aangeboden.